Vejledning

Vejledning i forbindelse med oprettelse af markeder på markedskalenderen.dk

Læs denne vejledning, så får du størst muligt udbytte af at deltage på landets bedste hjemmeside om markeder.
Markedskalenderen.dk har mange millioner sidevisninger om året, og der oprettes hver dag nye markeder på siden.

Opret dit marked så tidligt som muligt!

Det er af stor betydning for antallet af besøgende på dit marked, at du opretter det så tidligt, som du har mulighed for det. Markedet skal indtastes senest 24 timer før, det afholdes for at komme med på siden. En del markeder søges oprettet dagen før eller få dage før, de afholdes. Det betyder, at færre når at ser opslaget. Det betyder også, at søgemaskinerne ikke når forbi dit marked, før det har været afholdt, og det giver selvfølgelig færre hits via Google med videre.
MARKEDER, DER OPRETTES FOR SENT, BLIVER AFVIST!

Hvordan oprettes et marked, der finder sted flere gange?

Hvis du for eksempel har et marked, der skal afholdes flere gange, så skal du IKKE oprette det flere gange. Du skal benytte muligheden for at indsætte flere datoer eller beskrive, at markedet for eksempel afholdes hver den første lørdag i måneden. (Se længere nede i denne vejledning under "startdato" og "slutdato”.)

Om fejl på oprettelsen samt om aflysning

Hvis der, efter at markedet er godkendt, er opstået en fejl i det indtastede, eller hvis markedet aflyses, så er det vigtigt at kontakte hjemmesiden via denne mail: service@markedskalenderen.dk
Du kan ikke selv slette eller ændre på det indtastede, efter at markedet er godkendt.
MAIL (service@markedskalenderen.dk), HVAD DER SKAL GØRES, OG HUSK AT FORTÆLLE, HVILKET MARKED DET DREJER SIG OM, VED AT OPLYSE MARKEDETS ID-NR. ID-nummeret stod i den mail, du modtog ved markedets godkendelse.
Det er meget vigtigt, at du mailer, hvis du aflyser. Det er for publikum særdeles ubehageligt at køre forgæves.

Læs grundigt, hvad du har skrevet, inden du klikker ”Indsend marked”!

Vi oplever af og til sjusk med indtastning af markeder. Stavefejl, manglende store bogstaver ved gadenavne med videre samt specielt – fejl med markedets adresse. Disse fejl giver et dårligt indtryk for læserne og betyder færre gæster på dit marked og merarbejde, når markedet skal godkendes.
VED SJUSK VIL VI UNDLADE AT GODKENDE OPSLAGET.

Grunde til, at et marked evt. ikke godkendes:

Hvis din e-mail ikke er korrekt, eller hvis du ikke tager din telefon, når vi evt. ringer.
Hvis teksten virker usammenhængende, eller hvis teksten er med upassende indhold.

Hvis vi oplever omgåelse af vore regler om kontaktoplysninger eller lignende.
Hvis vi oplever, at man tidligere har oprettet et marked og efterfølgende ikke har afholdt det og ikke aflyst.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl, eller der opstår uventede ting?

Du er altid velkommen til at kontakte markedskalenderen.dk på mail: service@markedskalenderen.dk
Hvis du gerne vil ringes op, så mail dit ønske og telefonnummer.

Følgende rubrikker udfyldes

MARKEDSTYPE
Vælg den type, der passer bedst til dit marked.
For markedstyperne "Reolmarkeder" og "Bagagerumsmarkeder" kræves det for at komme med, at man betaler for kontaktoplysninger og kræmmeroplysninger, idet disse markedstyper jo åbent tilbyder stade- eller reolpladser. Kontakt os for nærmere info om disse markedskategoriers deltagelse på markedskalenderen.dk

MARKEDSNAVN
Her giver du dit marked sit HELT EGET navn. Lad være med bare at skrive: Loppemarked, Marked eller Kræmmermarked.
Skriv for eksempel: Marked i Søllerød, Loppemarked i Nordjylland eller noget andet, der er informativt.
Lad være med i markedsnavnet at opremse det, du har til salg, da dette vil blive fjernet i feltet "MARKEDSNAVN".
Husk også, at det ikke er dit eget navn, der skal stå som markedsnavn. Det er ikke tilladt at skrive kun med store bogstaver.

MARKEDETS ADRESSE
Adressen skal være en gyldig postadresse. Det vil sige, at det skal dreje sig om et gadenavn og gerne gadenummer.
Det er ud fra dette felt, at Google placerer dit marked på det kort, der vises på Markedskalenderen.
MARKEDER UDEN GYLDIG ADRESSE VIL IKKE BLIVE GODKENDT.

POSTNUMMER
Det skal være postnummeret, der er gældende for markedets adresse. Når postnummeret er indtastet, udfyldes by automatisk

BY
Bynavn udfyldes automatisk, når postnummeret er indtastet. Bynavnet skal være det navn, der er knyttet til postnummeret. Hvis der er tale om markeder i København, så skal den korrekte bybetegnelse anvendes. For eksempel: København N og ikke Kbh N.

STEDBESKRIVELSE
Her kan man frit skrive om busforbindelser, parkeringsforhold og andre ting, gør det nemmere med at finde stedet, hvor markedet afholdes. Undlad at skrive anden tekst i dette felt.

KOMMUNE
Vælg fra listen den kommune, dit marked finder sted i. Bemærk, det er også muligt at vælge ”Svensk kommune” og ”Tysk kommune” for markeder, der finder sted i Sverige og Tyskland.

MARKEDSARRANGØR
I dette felt skriver du dit navn, hvis du er arrangøren. Det kan også være en forening, gadelaug eller lignende.
Hvis man i feltet skriver et navn, som er en HJEMMESIDE, skal der BETALES for kontaktoplysninger, for at markedet kan godkendes.

STARTDATO
Her skriver du datoen for markedets første dag.

SLUTDATO
Her skriver du datoen for markedets eller markedernes sidste dato. (Hvis der er tale om et marked, der kun finder sted én dag, så skrives samme dato som startdato i feltet.)
Hvis der er tale om et marked, der finder sted flere gange om året, så skrives datoen for det sidste marked her i feltet.
Hvis der er tale om et marked med flere datoer, sættes der flueben i boksen ”Perioden inkluderer flere markeder”. Der åbnes så et tekstfelt, hvor man beskriver, hvornår der er markeder. Dette kunne for eksempel være ”Den første lørdag i hver måned”.

ÅBNINGSTID
Her skriver du åbningstiden, hvornår PUBLIKUM kan handle på markedet.

ENTREBETALING
Hvis der er gratis adgang for gæster, skal du ikke gøre noget. Hvis der tages entré, klikker du fluebenet væk og skriver, hvad det koster for at komme ind på markedet. For eksempel: 20 kr. for voksne.

VÆLG ANTAL STADEPLADSER!
Vælg ud fra listen det antal stader, du forventer, vil være på markedet.
Det er IKKE TILLADT AT SKRIVE FLERE STADER PÅ, END DER EGENTLIG ER! Hvis man har et privat marked derhjemme, skal der altså stå "1 stadeplads". Stadepladsantallet skal afspejle det antal handlende, der er på markedet. Hvis man snyder med antallet, vil man blive afvist ved kommende opslag.

BESKRIVELSE
Her kan du nærmere beskrive, hvad det er for et marked. Herunder program, og hvad der handles med. Lad være med at gentage de oplysninger, der allerede er indtastet i de øvrige felter! Husk, at der SKAL BETALES FOR KONTAKTOPLYSNINGER, hvis der i teksten inddrages TELEFONNUMRE, E-MAILADRESSER og HJEMMESIDEHENVISNINGER samt henvisning til sociale medier så som Facebook. Der skal også BETALES, hvis man ønsker at TILBYDE STADEPLADSER på markedet, uanset om staderne er gratis eller koster penge.

MARKED OPRETTET AF
Felterne her skal udfyldes korrekt. Hvis telefonnummer eller e-mail ikke er gyldige, bliver markedet slettet. Markeder oprettet af anonyme vil ikke blive godkendt.

KONTAKTOPLYSNINGER
Her kan du indtaste dét telefonnummer, som interesserede kan anvende for at komme i kontakt med ARRANGØREN af markedet.
Desuden e-mail og evt. en hjemmesidehenvisning.
Det koster 400 Kr. + moms for at medtage KONTAKTOPLYSNINGER i forbindelse med dit marked. Betalingen gælder for et helt år for alle markeder afholdt af dig på den samme adresse. Der skal altså ikke betales for hvert marked.

KRÆMMEROPLYSNINGER
Her indtaster du oplysninger beregnet for kræmmere/stadeholdere. Disse oplysninger var tidligere kun med i MARKEDSBOGEN. Det gælder markedets kontaktperson, evt. telefontid, stadepriser, pris på strøm, hvad der ikke må handles med, antal besøgende sidste år, antal stader sidste år, og om der er tivoli på markedet. Yderligere kan man sætte flueben i feltet "Stader udlejes". Det medfører et nyt felt, hvor der kan indtastes yderligere oplysninger om staderne. Det koster 800 kr. + moms at medtage både kontaktoplysninger og kræmmeroplysninger. Kræmmeroplysninger kan kun oprettes, når der er medtaget kontaktoplysninger.

TILBUD OM STADEPLADSER GRATIS ELLER MOD BETALING
Hvis man ønsker AT TILBYDE STADEPLADSER, er det kun tilladt, hvis der BETALES FOR KRÆMMEROPLYSNINGER!
Da markedskalenderen besøges af flere end 200.000 personer hver måned med op mod 1 million sidevisninger, er det en særdeles effektiv måde at komme i kontakt med både publikum og stadeholdere på. Kræmmeroplysningerne var tidligere kun tilgængelige for folk, der købte MARKEDSBOGEN – nu er det gratis for alle at finde disse oplysninger på markedskalenderen.dk